Menü

ADR Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimler

DR 1.3.2.1 Genel Bilinçlendirme Eğitimi

İşletmelerin  tüm  beyaz ve mavi yakalı personeline  ADR  – kapsamı dahilinde kara yolu ile taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; uluslararası ve ulusal mevzuat, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesi gereklilikleri/araç tip onayları, taşıma evrakları, yük güvenliği, elleçleme, taraflar ve sorumlulukları, eğitim gereklilikleri konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yükleri  tanımayı yönelik  uzman  eğitmenlerimizce  bir günlük  genel farkındalık eğitimleri verilir.Böylece tüm çalışanların sahadaki etkinlikleri ve farkındalıklarının artırılması sağlanır.

Eğitimin İçeriği:

  • Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
  • ADR kapsamında eğitim gereklilikleri, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı faaliyetleri
  • Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
  • Araçlar ve taşıma türleri, ambalaj türleri, onayları ve paketleme gereklilikleri
  • Etiketleme, Markalama ve Plakalandırma gereklilikleri
  • Taşıma evrakları
  • Araç tip onayları
  • Sorumluluklar, yük güvenliği, elleçleme
  • Taşınan yüklerin özelliklerine göre ele alınması gereken şartlar
  • ADR 1.3.2.2 Göreve Özgü Eğitimler

Bu eğitim kapsamı içersinde ilgili personele, görev ve sorumlulukları ile orantılı olarak direk sorumluluk alanlarındaki görevlerine ( tehlikeli malların,yüklenilmesi ,boşaltılması ,ambalajlanması, yükleme planlaması vb.) yönelik yetkinliklerini artırmak için  uzman eğitmenlerimizce en az 2 günlük eğitimler verilir. .Örneğin Yükleme Güvenliği Eğitimi,Kimyasalların Dökülmelerinde Acil Durum Müdahale Eğitimi vb.Böylece  çalışanların  görevlerindeki  yetkinliklerinin artırılması  sağlanır.

Genel farkındalık ve göreve özgü eğitimler genel katılıma açık olarak İstanbul  eğitim merkezimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir